اطلاعیه‌های خدمات رفاهی و دانشجویی

 

طرح پایش سلامت جسم دانشجویان

برای مشاهده متن کامل پیام اینجا کلیک کنید.


مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

برای مشاهده متن کامل پیام اینجا کلیک کنید.


اطلاعیه اداره رفاه دانشجویان

برای مشاهده متن کامل پیام اینجا کلیک کنید.


اطلاعیه پیرامون خوابگاه‌های دانشجویی

برای مشاهده متن کامل پیام اینجا کلیک کنید.