اطلاعیه‌های خدمات رفاهی و دانشجویی

اطلاعیه لغو شدن اسکان و پذیرایی در خوابگاه دانشجوئی

برای مشاهده متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.


ثبت‌نام خوابگاه

برای مشاهده متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.


نحوه تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه

برای مشاهده متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.


ثبت‌نام پک سرویس خواب دانشجویان کارشناسی ۱۴۰۱

برای مشاهده متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.