اطلاعیه‌های آموزشی

راهنمای سامانه های آموزش الکترونیکی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱

برای دانلود متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.


اطلاعیه شماره ۳: ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی

برای دانلود متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.


اطلاعیه شماره ۲: ثبت نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی

برای دانلود متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.


راهنمای ثبت نام دانشجویان ورودی جدید ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی

برای دانلود راهنما اینجا کلیک کنید.


اطلاعیه شماره ۱: ثبت نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی

برای مشاهده متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.


راهنمای ورود به سامانه های آموزش الکترونیکی

برای مشاهده راهنما اینجا کلیک کنید.


اطلاعات تماس کارشناسان آموزش دانشکده

برای دانلود اطلاعات تماس اینجا کلیک کنید.


سوالات متداول آموزشی

برای مشاهده سوالات متداول آموزشی اینجا کلیک کنید.


فیلم‌های آماده‌سازی برای درس ریاضی عمومی ۱ دانشجویان جدیدالورود دانشگاه

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک کنید.