اطلاعیه‌های آموزشی


اطلاعیه شماره ۱: ثبت نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی

برای مشاهده متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.


اطلاعیه شماره ۲: ثبت نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی

برای دانلود متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.


راهنمای ثبت نام دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی

برای دانلود راهنما اینجا کلیک کنید.


اطلاعیه شماره ۱:ویژه فرزندان هیئت علمی ورودی ۱۴۰۰(پذیرفته­‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۰مقطع کارشناسی)

برای دانلود متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید.


اطلاعات تماس کارشناسان آموزش دانشکده

برای دانلود اطلاعات تماس اینجا کلیک کنید.


سوالات متداول آموزشی

برای مشاهده سوالات متداول آموزشی اینجا کلیک کنید.


گزیده قوانین و مقررات آموزشی

برای دانلود گزیده قوانین و مقررات آموزشی اینجا کلیک کنید.


فیلم‌های آماده‌سازی برای درس ریاضی عمومی ۱ دانشجویان جدیدالورود دانشگاه

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک کنید.