راهنمای ورود به سامانه های آموزش الکترونیکی

راهنمای ورود به سامانه های آموزش الکترونیکی:

برای ورود به سامانه های آموزش الکترونیکی بعد از دریافت شناسه کاربری و رمز عبور از طریق سامانه یکپارچه سازی دانشگاه (register.aut.ac.ir) از طریق آدرس های زیر می توانید به سامانه‌های آموزش الکترونیکی دسترسی پیدا کنید.

روش اول:

از طریق گزینه «ورود با سامانه یکپارچه» وارد سامانه مدیریت دروس شوید.

آدرس سامانه مدیریت دروس: Courses.aut.ac.ir

 داخل هر درس لینک ورود به سامانه‌های نیما و بیگبلو باتن ( سامانه‌های برگزاری کلاس‌های آنلاین) وجود دارد.

روش دوم:

به صورت مستقیم از آدرس‌های زیر:

سامانه نیما: lms.aut.ac.ir

سامانه  BigBlueButton: lmshome.aut.ac.ir

در صورت عدم انطباق لیست دروس در پورتال دانشگاه و سامانه‌های آموزش الکترونیکی وارد سامانه نیما شوید و بالای لیست کلاس‌ها دکمه همگام سازی را بزنید(مطابق شکل) تا لیست دروس بروزرسانی شود.