لغو آیین استقبال از دانشجویان کارشناسی ۱۴۰۱ و تشکیل کلاس مجازی

دانشجویان عزیز کارشناسی ورودی ۱۴۰۱:
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ورودی جدید کارشناسی رسانده می‌شود که:
حضور دانشجویان و خانواده محترمشان جهت آئین استقبال در روز پنجشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۱ لغو گردید.
فرآیند ثبت‌نام همچنان بصورت مجازی ادامه می‌یابد.
کلاس‌های این دانشجویان در هفته آینده بصورت مجازی برگزار خواهد گردید.
برنامه کلاس‌ها در هفته‌های آتی و اسکان در خوابگاه، متعاقبا اعلام خواهد شد.
نحوه ورود به سامانه آموزش الکترونیکی courses.aut.ac.ir و شرکت در کلاس‌ها، در تارنمای newstudent.aut.ac.ir  نیز قرار گرفته است.
 
«معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر»