طرح پایش سلامت جسم دانشجویان

 

📣 به استحضار دانشجویان دانشگاه می رساند پیرو ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان در خصوص اجرای طرح پایش سلامت روان و طرح غربالگری توسط تمامی دانشجویان در همه مقاطع در سال۱۴۰۰ لطفا کارنامه سلامت روان را تکمیل بفرمائید. ◾️شرکت در طرح و تکمیل پرسشنامه آنلاین برای تمام دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر الزامی می باشد. 🔻در صورت ثبت نام در سال های قبل و فراموشی رمز عبور گزینه فراموشی رمز عبور را بزنید(رمز جدید تا ۷۲ ساعت ایمیل خواهد شد). 🔻در صورت عدم ورود به سامانه به قسمت ارتباط با پشتیبانی سامانه ایمیل بزنید. 🔻دانشجویان غیر ایرانی گزینه 🇬🇧 انتخاب و ورود کنید. 🔴 هیچ نیازی به تحویل حضوری کارنامه سلامت(برگه پرینت شده) به مرکز مشاوره نمی باشد و کد پیگیری کفایت می کند.

لینک آدرس ثبت نام و تکمیل پرسشنامه کارنامه سلامت روان: https://portal.saorg.ir/mentalhealth