اطلاعیه پیرامون خوابگاه‌های دانشجویی

اطلاعیه پیرامون خوابگاه‌های دانشجویی

    ضمن تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به اطلاع دانشجویان غیربومی می‌رساند با توجه به سیاست‌های ستاد ملی کرونا و نیز مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مبنی بر کاهش ظرفیت‌ خوابگاه‌ها، اسکان سراهای دانشجویی در زمان همه‌گیری کرونا به صورت فازی می‌باشد که مدت زمان هر فاز به طور متوسط ۴۵ روز خواهد بود. گروه‌های مشمول در هر فاز طبق اولویت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تعیین خواهند شد. بنابراین به نودانشجویان ورودی ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی در ترم مهر خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.